เพียงแสดงรหัส QR นี้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
รับคูปองส่วนลดและของสมนาคุณฟรีทันที

QR code

[スタッフ読取用]